Jurica Perić

Prirodoslovno-matematički fakultet

Sveučilište u Splitu

 

 

Obavijesti:

Studenti koji su prijašnjih godina slušali predavanja iz određenog kolegija i stekli pravo na potpis iz tog kolegija, nisu obavezni dolaziti na predavanja iz tog kolegija.

Studenti koji polože pismeni dio ispita preko kolokvija mogu izaći na iduća tri usmena ispita.

Studenti koji polože pismeni dio ispita na standardnom ispitnom roku mogu izaći na iduća dva usmena ispita.

Konzultacije: po dogovoru.

Nastava:

Elementarna geometrija

Kompleksna analiza