Prof. dr. sc. Mile Dželalija

 

 

Nastava  

Druge aktivnosti

Linkovi

Udžbenici i priručnici:

Biomehanika

Environmental Physics

Physics

Ionizirajuće zračenje u Biosferi

Fizika

 

 

 

 

Izvješće o znanstveno-nastavnim aktivnostima

 

 

 

 

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Europski kvalifikacijski okvirr

Unity through Knowledge

hko.vlada.hrr

ncvvo.hr

       

Mile Dželalija