Pridoslovno-matematički fakultet
Odjel za matematiku
Sveučilište u Splitu

Diferencijalni i integralni račun 1


Rezultati kolokvija

I. Kolokvij 2013.

2. Kolokvij 2013.


Rezultati pismenog ispita

01.07. 2013.

15.07.2013.

04.09.2013.

18.09.2013.

Dekanski rok
 


Arhiva pismenih ispita i kolokvija

Kolokviji

Pismeni ispiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavnik: prof.dr.sc. Saša Krešić-Jurić
E-mail:
skresic@pmfst.hr

Raspored predavanja: ponedjeljak 11-15 h, dvorana A301 (FESB)
 

Asistent: Goran Erceg
E-mail: gorerc@pmfst.hr

Raspored vježbi: srijeda 14-17 h, dvorana 22
                              cetvrtak 17-20 h, dvorana A310 (FESB)Raspored kolokvija

Prvi kolokvij:  04.05.2013.

Drugi kolokvij:  
18.06.2013.

 


Raspored ispita

Pismeni ispiti:  04.09.2013. i 18.09.2013.

Usmeni
ispit za dekanski rok: cetvrtak 26.09.2013. u 11 sati, dvorna A301 (FESB).

Obavijest: na web stranici je postavljeno korigirano izdanje skripte Diferencijalni i integralni racun 1
                                             Literatura
 • S. Kresic-Juric, Diferencijalni i integralni račun 1, skripta (korigirano izdanje) (pdf).
 • P. Javor, Matematička analiza 1, drugo izdanje, Element, Zagreb, 2001.
 • B.P. Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike, peto izdanje, Tehnička knjiga, Zagreb, 1978.

Sadržaj kolegija
 1. Skupovi i funkcije: skup realnih brojeva, supremum i infinimum skupa.

 2. Nizovi realnih brojeva: limes niza, ograničeni nizovi, podnizovi, Cauchyevi nizovi.

 3. Redovi realnih brojeva: konvergencija reda, kriteriji konvergencije, apsolutna konvergencija.

 4. Limes funkcije: pojam limesa, jednostavni limesi, limes u bekosnačnosti i beskonačni limes.

 5. Neprekidne funkcije: vrste prekida funkcije, svojstva neprekidnih funkcija, neprekidnost elementarnih funkcija, jednostrana neprekidnost.

 6. Derivacija funkcije: pravila deriviranja, derivacije elementarnih funkcija, derivacija kompozicije funkcija, derivacija inverzne funkcije, logaritamska derivacija.

 7. Teoremi diferencijalnig računa.

 8. Primjene diferencijalnog računa: L'Hospitalovo pravilo, intervali monotonosti, ekstremi funkcije, konveksnost i konkavnost, ispitivanje toka funkcije.

 9. Nizovi i redovi funkcija: nizovi i redovi realnih funkcija, uniformna konvergencija. redovi potencija i Taylorov red.


Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od pisane zadaće (rješavanje zadataka) i usmenog ispita (provjera teorijskog znanja). Pisana zadaća je eliminacijski dio ispita, tj. student može pristupiti usmenom ispitu ako postigne barem 50% bodova na pisanoj zadaći.

Student se može osloboditi pisanog dijela ispita ako tijekom semestra polozi dva kolokvija. Svaki kolokvij nosi 100 bodova, a za pozivitnu ocjenu potrebno je barem 50 bodova iz svakog kolokvija.  Rezultati kolokvija vrijede za dva ispitna roka u ljetnom semestru.