Predmeti

Baze podataka (engl. Databases)

Operacijski sustavi

Jezični procesori

Paralelno programiranje

Postavljanje i održavanje sustava programske podrške

Baze podataka - Informatički projekt

PMA\ProgramiranjeMreznihAplikacija.htm

 

 

Termini ispita u jesenskom roku 2017.

 

 

 

Prvi termin

Drugi termin

 

Predmet

Pismeni ispit

Usmeni ispit

Pismeni ispit

Usmeni ispit

1.

Baze podataka

Čet, 7.9. 2017. 11:15 sati, učionica B2-74

Pon, 11.9.2017. 09:00 sati,

soba B2-16

Čet, 21.9.2017. 11:15 sati, učionica B2-74

Pet, 22.9.2017. 09:00 sati,

soba B2-16

2.

Operacijski sustavi

 

Pon, 11.9.2017. 10:00 sati,

soba B2-16

 

Pet, 22.9.2017. 10:00 sati,

soba B2-16

3.

Programiranje mrežnih aplikacija

 

Pon, 11.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

 

Pet, 22.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

4.

Jezični procesori

 

Pon, 11.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

Čet, 21.9.2017. 09:15 sati, učionica B2-74

Pet, 22.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

5.

Paralelno programiranje

 

Pon, 11.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

Čet, 21.9.2017. 09:15 sati, učionica B2-74

Pet, 22.9.2017. 11:00 sati,

soba B2-16

 

 

Rezultati praktičnog / pismenog ispita održanog

u četvrtak, 7. rujna 2017.

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

SQL upiti

(1. dio gradiva)

Oblikovanje  rel. baze

(2. dio gradiva)

1.

0177039822

Cvita

Landikušić

30 na 1. kol.

42

2

0177045410

Josipa

Šćurla

44 na 1. kol.

50

 

 

 

Rezultati praktičnog / pismenog ispita održanog

u srijedu, 5. srpnja 2017.

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

SQL upiti

(1. dio gradiva)

Oblikovanje  rel. baze

(2. dio gradiva)

1.

0177045314

Filip

Radun

50

50

 

 

 

Rezultati praktičnog / pismenog ispita održanog

u petak, 23. lipnja 2017.

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

SQL upiti

(1. dio gradiva)

Oblikovanje  rel. baze

(2. dio gradiva)

1.

0177049948

Nikolina

Ajduk

37

28 na 2. kol.

2.

0177051404

Frane

Ćaleta

50 na 1. kol.

39

3.

0177051633

Ana

Dukić

28 na 1. kol.

42

4.

0177049633

Matea

Karadža

50

36 na 2. kol.

5.

0177050475

Jelena

Milić

40

34 na 2. kol.

6.

0177051675

Toni

Pavić

 

36

7.

0177050886

Ivana

Rogulj

 

26

8.

0177044684

Ana-Marija

Sabljo

27

28 na 2. kol.

 

Rezultati praktičnog / pismenog ispita održanog

u srijedu, 21. lipnja 2017.

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

SQL upiti

(1. dio gradiva)

Oblikovanje  rel. baze

(2. dio gradiva)

1.

0177049745

Ana Marija

Abramac

50

38 bod. na 2. kolokviju

2.

0177050134

Fani

Ceranja

36

41 bod na 2. kolokviju

3.

0177049607

Filipa

Čagalj

38

32 boda na 2. kolokviju

4.

0177050321

Antonia

Đapić

40

28 bod. na 2. kolokviju

5.

0177049857

Marta

Rubelj

40

42 boda na 2. kolokviju

 

 

Dodatni termin praktičnog / pismenog ispit na 1. roku

(radi preklapanja termina s drugim ispitima)

petak, 23. lipnja 2017. u 9:15, učionica B3-71.

 

Baze podataka na kojima se izvršavaju upiti preuzeto ovdje .

 

Student može pristupiti praktičnom / pismenom dijelu ispita u jednom terminu prema vlastitom izboru, dakle ili u srijedu ili u petak. Dva su termina određena radi preklapanja s drugim pismenim ispitima. Polaže se onaj dio gradiva koji nije položen putem kolokvija.

 

 

 

Redni broj

JMBAG

Ime

Prezime

1. kolokvij

2. kolokvij

1

0177049745

Ana Marija

Abramac

16

38

2

0177049948

Nikolina

Ajduk

14

28

3

0177039698

Ivona

Alković

35

50

4

0177054063

Marko

Barać

46

38

5

0177050176

Alen

Bašić

39

43

6

0177050753

Ivana

Bešlić

 

47

7

0177050134

Fani

Ceranja

9

41

8

0177049607

Filipa

Čagalj

12

32

9

0177051404

Frane

Ćaleta

50

0

10

0177051105

Jana

Dodoja

25

34

11

0177051397

Marino

Dražić

25

25

12

0177054079

Dijana

Dujmović

49

39

13

0177051633

Ana

Dukić

28

3

14

0177050321

Antonia

Đapić

0

28

15

0177049584

Ana

Grgić

32

26

16

0177042188

Marino

Guerieri

 

 

17

0177051579

Anamarija

Jakić

37

28

18

0177054107

Aurimas

Jankauskas

 

 

19

0177049841

Ivo

Jerčić

50

41

20

0177048748

Ivana

Jerković

34

35

21

0177049932

Luka

Jurić-Grgić

46

33

22

0177049633

Matea

Karadža

19

36

 

 

Ines

Kapov

50

48

23

0177050267

Kristijan

Kelić

35

42

 

 

Ivana

Kisić

50

43

24

0177050181

Luka

Kovačušić

45

42

25

0177048982

Martina

Kozina

42

40

 

 

Anđela

Krišto

47

50

26

0063030057

Ana

Krstanović

50

48

27

0177047275

Ivan

Krstičević

50

40

28

0177039822

Cvita

Landikušić

30

 

29

0011160518

Petra

Livaja

50

50

30

0177049680

Anamaria

Lovrinčević

 

35

31

0177049927

Goran

Ljubenkov

 

 

32

1191229308

Josipa

Maršić

25

34

33

0177047511

Marko

Milas

30

38

34

0177050475

Jelena

Milić

13

34

35

0177050197

Josipa

Mrša

 

45

36

0177051014

Ivona

Mustapić-Jogun

41

26

37

0177050699

Lucija

Novak

 

40

38

0177048433

Mihaela

Pavičić-Donkić

46

35

39

0177051675

Toni

Pavić

20

 

40

0023097100

Ante

Petković

50

35

41

0119021829

Petra

Pranić

31

47

42

0177045314

Filip

Radun

 

 

43

0177051040

Marina

Repušić

37

36

44

0177050886

Ivana

Rogulj

 

 

45

0177049857

Marta

Rubelj

13

42

46

0177044684

Ana-Marija

Sabljo

0

28

47

0177047709

Ivan

Sarić

42

50

48

0177051061

Sara

Sladović

49

35

49

0083207007

Ivan

Sočo

 

 

50

0177045410

Josipa

Šćurla

44

 

51

0177048891

Josipa

Tokić

50

50

52

0177045585

Marijana

Ugrina

50

37

53

0177046785

Ivan

Vasilj

 

 

54

0177047499

Anamarija

Vidojević

34

29

55

0177049077

Brigita

Vodanović

50

37

56

0177050636

Petra

Vukašinović

 

44