Uvod u numeričku matematiku

 

Predavanja i vježbe

Izvedbeni plan

Folije s predavanja

Primjeri prezentacija

Raspored prezentacija

 

Dodatni materijali

Numerička analiza

Skripta UNM

 

Ispiti i kolokviji

Primjeri ispita i kolokvija

Rezultati ispita i kolokvija

 

Neki važni linkovi

Netlib

Lapack

Lapack Users' Guide

NAG

Nastavnik:  dr.sc. Milica Klaričić Bakula

Asistent: xxxx

Raspored predavanja:  četvrtkom 16.15-18.00,  A302 FESB

Raspored vježbi:  xxxx

 


Raspored održavanja kolokvija

Prvi kolokvij - teorija: 16.4.2015. u sobi A302 i to studijske grupe Matematika, Matematika-Informatika i Matematika-Fizika u 16 sati a studijska grupa Informatika u 17 sati. Studenti trebaju ponijeti indeks i ne trebaju nositi ni kalkulatore ni papire.


Drugi kolokvij - teorija: Zadnji tjedan nastave.

Raspored održavanja ispita

Ispiti - vježbe: 23.6.2015. i 7.7.2015. na PMF-u.

Ispit - teorija:  3.7.2015. i 17.7.2015. (petak) i to u 16 sati I. dio i u 17. sati II. dio gradiva, PMF soba 22. Obavezno ponijeti indeks.
U rujnu ispitu iz teorije mogu pristupiti samo studenti koji su položili ispit iz vježbi (putem kolokvija ili putem običnog ispita) i to tako da svi polažu integralni ispit.
 Literatura

 • V. Hari i  drugi, Numerička analiza, PMF-MO, Zagreb, 2003.
 • Nenad Ujević, Uvod u numeričku matematiku, skripta PMF-a, Split, 2004.
 • D. Kincaid, W. Cheney, Numerical Analysis-Mathematics of Scientific Computing, Brooks/Cole Publishing Company, 2002.
 • K. Atkinson, W. Han, Elementary Numerical Analyis, John Wiley and Sons, 2004.
 • D. N. Arnold, A Concise Introduction to Numerical Analysis, University of Minnesota, Minneapolis, 2001.
 • J. Stoer, R. Bulirch, Introduction to Numerical Analysis, Springer, 1991.
   

Sadržaj kolegija
 

 1. Izvrednjavanje funkcija. Hornerova shema. Generalizirana Hornerova shema.
   
 2. Sustavi linearnih jednadžbi. Gaussove eliminacije. LU faktorizacija. Numerička svojstva Gaussovih eliminacija. Teorija perturbacija za linearne sustave.  Iterativne metode.
   
 3. Interpolacija i aproksimacija. Interpolacija polinomima. Interpolacija splajnovima. Diskretna metoda najmanjih kvadrata. Opći oblik metode najmanjih kvadrata. Minimaks metoda.
   
 4. Numerička integracija. Općenito o integracijskim formulama. Newton-Cotesove formule. Produljene formule. Rombergov algoritam. Gaussove integracijske formule.
   
 5. Rješavanje nelinearnih jednadžbi. Metoda polovljenja (bisekcije). Regula falsi. Metoda sekante. Metoda tangente (Newtonova metoda). Teorem o čvrstoj točki. Iterativne metode. Rješavanje sustava nelinearnih jednadžbi.
   

Način polaganja ispita

Ispit je cjelovit i sastoji se od izrade jedne prezentacije (nije nužno!), rješavanja konkretnih problema putem zadataka i provjere teorijskog znanja. Završna ocjena zaključuje se na temelju svih dobivenih ocjena od kojih nijedna ne smije biti negativna.

Student se može osloboditi usmenog dijela ispita ako tijekom semestra položi dva kolokvija na kojima će se provjeravati znanje iz teorije. Za pozitivnu ocjenu potrebno je postići barem 50 bodova u oba kolokvija.