Damir Vukicevic: Statistika

(zadnji update: 02. 07. 2005)

 

O skripti    Sadržaj    Erata   Linkovi

 

O skripti

Ova skripta je namijenjena 15 do 30-satnom uvodnom tecaju iz statistike. Ona omogucuje stjecanje znanja o osnovnim statistickim metodama. U skripti se ne ulazi u teorijsku eksplikaciju promatranih metoda, vec se one daju u obliku receptura za rjesavanje problema. Cilj skripte je citatelju (nematematicaru) omoguciti stjecanje operativnih znanja koja ce mu posluziti u struci bez ulazenja u njihove matematicke detalje.

Sve metode su popracene primjerima koji su rijeseni na dva nacina: koristenjem  matematickih operacija i primjenom programskog paketa „Statistica“. Time se citatelj osposobljava za samostalno rjesavanje statistickih problema i za primjenu suvremenih racunalnih tehnologija u istrazivanju.

Za citanje skripte su potrebna samo elementarna predznanja. Podrazumijeva se da je citatelj upoznat sa osnovnim racunskim operacijama, operacijama sa razlomcima i potenciranjem. Takodjer se podrazumijeva i da citatelj ima osnovna informaticka znanja: ukljucivanje i iskljucivanje racunala, te rad sa misem i tipkovnicom.

Nadam se da ce ova skripta biti korisna citateljima kojima trebaju elementarne statisticke obrade, da ce pomoci u razbijanju straha od statistike i potaknuti ambicioznije citatelje na citanje opseznijih statistickih udzbenika.

Obzirom da je skripta namijenjena kolegiju Matematika s osnovama statistike, u dodatku je dan i repetitiorij matematike koji pokriva osnovne pojmove i teoreme cjelokupnog nestatistickog dijela kolegija.

vrh stranice


 

Sadrzaj

1. Uvod

5

1.1. Što je to statistika i zašto ju učimo

5

1.2. Varijable i skale mjerenja

5

1.3. Populacija, uzorak, statistička značajnost

11

1.4. Histogram i distribucija

12

2. Sredine i mjere varijabilnosti

21

2.1. Sredine

21

2.2. Mjere varijabilnosti

25

3. Korelacija

28

3.1. Korelacija među omjernim ili intervalnim varijablama

28

3.2. Korelacija među ordinalnim varijablama

33

4. Razlike između dvaju uzoraka

38

4.1. Usporedbe uzoraka čije svojstvo mjerimo na intervalnoj ili omjernoj skali

38

4.2. Usporedba uzoraka čije svojstvo mjerimo na ordinalnoj skal

45

4.3. Usporedba uzoraka čije svojstvo mjerimo na nominalnoj skal

51

4.4. -test

55

5. Cluster analiza

58

6. Dodatak

66

6.1. Tablica z - vrijednosti

66

6.2. Tablica t - vrijednosti

67

6.3. Tablice F- vrijednosti

68

6.4. Tablica hi-kvadrat - vrijednosti

70

6.5. Tablica graničnih vrijednosti za test predznaka

71

6.6. Repetitorij matematike

72

6.6.1. Osnovni pojmovi matematičke logike i teorije skupova

72

6.6.2. Funkcije

73

6.6.3. Elementarne funkcije

73

6.6.4. Nizovi realnih brojeva

76

6.6.5. Limes i neprekidnost funkcija

77

6.6.6. Derivacije

77

6.6.7. Asimptote

79

6.6.8. Koraci u crtanju grafa funkcije na osnovi karakterističnih točaka

79

6.6.9. Neodređeni integral

80

6.6.10. Određeni integral

81

6.6.11. Osnove kombinatorike

82

7. Literatura

83

 
vrh stranice

 

Erata

Zasad nema nadjenih gresaka

vrh stranice

 

Linkovi

Osobna stranica Damira Vukicevica

i-projekt: Analizator trnovitih grafova

 

vrh stranice