Meeting - Summer school

Physics and Philosophy, 2 - 4 September 2020

Quantum Physics, What is it All About?

Quantum physics is often mentioned even in the everyday discussions. On Google there are 358 million entries under the keyword quantum. Information you will get on these sites is often unclear and contradictory. How to find the right way through all that? Most of the textbooks for physicists are very formal, which means that they use a lot of mathematics and it is difficult to follow them. Nevertheless, in the last decades, books have appeared which try to speak about quantum phenomena in a more accessible way. Some of the lecturers of this Summer School are the authors of such books.

The aim of this Summer School is to address principally the following two questions:

1. How should an introductory course in Quantum Physics be articulated? How to present Quantum Physics to the general public?

2. What are the open conceptual questions of Quantum Physics? Could we be satisfied with its interpretation?

The lecturers on this Summer School do not have identical opinions on these problems and this is its main quality. The position of the organizers is that the best solutions to a problem is to be found by confronting different opinions, and not by mutual approval of the participants. We will not resolve the problems of Quantum Physics, but there will surely be original propositions and discussions.


Kvantna fizika, o čemu se tu zapravo radi?

Kvantna fizika se često spominje čak i u svakodnevnom govoru. Na Googleu pod pojmom quantum pojavljuje se 358 milijuna rezultata pretrage. Informacije koje ćete dobiti na tim siteovima su uglavnom nemušte i često kontradiktorne. Kako se snaći u svemu tome? Udžbenici za fizičare su najčešće vrlo formalni, što znači da u njima ima puno matematike i vrlo ih je teško pratiti. Posljednjih decenija pojavile su se knjige koje pokušavaju na pristupačniji način govoriti o kvantnim fenomenima. Neki od predavača na ovoj ljetnoj školi su upravo autori takvih knjiga. Na predavanjima ove ljetne škole posvetit ćemo se uglavnom dvama pitanjima:

1. Kako predavati uvodni kurs iz kvantne fizike ili kako predstaviti kvantnu fiziku općoj publici?

2. Koja su otvorena konceptualna pitanja vezana za kvantnu fiziku, odnosno, da li možemo biti zadovoljni sa njezinom interpretacijom?

Predavači na ovoj ljetnoj školi nemaju identična stajališta vezano za ova pitanja i to je njezina glavna odlika. Ideja organizatora je da se do najboljih rješenja dolazi suprostavljanjem mišljenja, a ne međusobnim povlađivanjem učesnika. Sigurno nećemo riješiti probleme kvantne fizike, ali će svakako biti originalnih prijedloga i diskusija.


Scientific Committee:

  • Franjo Sokolić (University of Split)
  • Dragan Poljak (University of Split )
  • Dubravko Klabučar (University of Zagreb)
  • Vishnya Maudlin (New York University)

Organizing Committee: Mate Jagnjić, Karlo Lelas, Martina Požar and Nikolina Vučković


FACEBOOK PAGE


PROGRAM


HOW TO APPLY

To apply for the conference, go to: Registration form

The deadline for registration is the end of August. There is no conference fee.


Held at:
Faculty of Science. University of Split

LOCATION AND TRAVEL


COVID-19 SAFETY MEASURES