image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Radovi

Autori mogu svoja priopćenja prezentirana na 4. Hrvatskom Botaničkom Simpoziju s međunarodnim sudjelovanjem, 2013. pripremiti za tisak.

Tako pripremljeni radovi bit će recenzirani, a ako budu prihvaćeni, i objavljeni u redovitim izdanjima časopisa Acta Botanica Croatica (http://www.abc.botanic.hr/index.php/abc), Natura Croatica (http://www.hpm.hr) i Acta Adriatica (http://jadran.izor.hr/acta/eng/).