image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Znanstveni program

Teme:

  1. Biologija algi, gljiva, lišajeva i mahovina
  2. Floristička istraživanja i bioraznolikost
  3. Biljna ekologija i vegetacija
  4. Taksonomska istraživanja
  5. Molekularna botanika i fiziologija bilja
  6. Primijenjena botanika i zaštita prirode
  7. Botanika i obrazovanje
  8. Paleoekologija i palinologija
  9. Bioinformatika (matematičke metode u biologiji, baze podataka, web aplikacije)

Također, ostale teme su dobrodošle!

Organizator skupa zadržava pravo izmjena tema simpozija sukladno prijavljenim radovima. Znanstveni program sastoji se od plenarnih (30 minuta) i usmenih izlaganja (10 minuta), te posterskih priopćenja. Nakon usmenih izlaganja u okviru svake sekcije održat će se zajednička rasprava od 10 minuta. Konačni program objavljen je na web stranici Simpozija.

USMENA PRIOPĆENJA:

Usmena priopćenja će se održavati na hrvatskom ili engleskom jeziku. Predavačima će biti na raspolaganju grafoskop, dijaprojektor, računalo i LCD projektor. Molimo predavače da dođu 15 minuta prije početka sekcije, kako bi provjerili tehničke detalje svoje prezentacije. Tehnička ekipa biti će prisutna cijelo vrijeme predavanja, spremna pomoći u slučaju tehničkih poteškoća.


POSTERSKA PRIOPĆENJA:


Dimenzije postera: visina ne više od 120 cm, širina ne više od 80 cm. Svaki poster imat će unaprijed određeno i brojem označeno mjesto. Sudionici će postere postaviti u petak, 27. rujna 2013. do 9.00 sati. Posteri će biti izloženi do svršetka Simpozija, 28. rujna 2013. u 19.00 sati.